Yatay & Dikey Header

Yatay & Dikey Entegrasyon

Endüstri 4.0’ın temelinde yatan, birbirine bağlantılı yapıların sağladığı sürekli veri akışı, üretim açısından kritik bir nokta. Bu akışı sağlamak için ise sadece belirli noktalarda değil, her noktada yatay ve dikey entegrasyon elde etmek gerekiyor.

“Yatay Entegrasyon”, Hammade Temini, Tedarikçiler, Üreticiler, Lojistik, Distrübütörler, Müşteriler, Geri Dönüşüm dahil, üretim ve planlama sürecindeki her bir adımın kendi arasında, ayrıca farklı işletmelerin üretim ve planlama süreçlerindeki adımlar arasında, kesintisiz bir akış sağlamak anlamına geliyor. Bu entegrasyon; ham madde tedariğinden tasarıma, üretime, pazarlamaya, sevkiyata kadar her noktayı kapsıyor. Farklı işletmeler arasında kurulan Yatay Entegrasyon yeni iş modellerinin geliştirilmesine de olanak yaratıyor. Kısacası Yatay Entegrasyon bütünleşik ve uçtan-uca sistemler kuruyor.

“Dikey Entegrasyon”, süreçler arasında değil, tüm süreçlerde kullanılan teknolojik altyapıda kesintisiz bir iletişim ve akış sağlamak anlamına geliyor. Örneğin üretim alanındaki sensörler, aktüatörler, vanalar, motorlar, kumanda panelleri ile (Marketing, Satış, Planlama (PLM-Ürün Ömür Yönetimi), ERP, MES) üretim yönetimi sistemleri, kurumsal kaynak planlama yazılımları, iş zekası uygulamaları gibi birimlerin entegrasyonu bu kapsamda ele alınıyor.

“Yatay ve Dikey” entegrasyonun gerçekleştirildiği Endüstri 4.0 sayesinde,

  • Küresel Tedarik Zincirinde Optimizasyon
  • Esnekleşen Üretim Hatları
  • Üretim Süreçlerindeki Değişiklik ve Sorunlara Hızlı Reaksiyon Gösterilmesi
  • Artan Kaynak Verimliliği
  • Kolaylaşan, Müşteriye Özel ve Kişiselleştirilebilir Üretim
  • İhtiyaç Duyulan Değişikliklerin, Basit Arayüz Güncellemeleriyle Sağlanabiliyor Olması