Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Dijital Sanayi uygulamalarının yaygınlaşması ve esnek üretim süreçlerinin gelişmesiyle, endüstriyel tesislerin; ürüne temas eden birincil paketleme işlemlerinden sonra gelen; ikincil paketleme, son paketleme, otomatik raf sistemleri ve sevkiyat işlemlerini de kapsayan Hat Sonu ( End Of Line) uygulamalarının, manuel olarak yapılabilirliği zorlaşmakta ve ileri mekatronik sistemler ile üretilmiş çözümlerle yönetilmeye olan ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır.

Farklı endüstriyel sektörlerde gerçekleştirdiğimiz projelerden edindiğimiz deneyimlerimiz ve müşterilerimizin işletme amaçları, bireysel koşul ve beklentilerine uygun, üretttiğimiz Hat Sonu ( End Of Line) çözümlerimiz ile, aşağıda gruplanmış üretim tesislerinizin, genel işletme ve enerji kullanımındaki verimliliğinin, sürdürülebilir olarak arttırılmasına ve maliyetlerinizin kalıcı olarak azaltılmasına yönelik faydalar sağlamaktayız.

Taze Gıdalar Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Hazır Yiyecekler Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Kuru ve Atıştırmalık Gıdalar Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Şekerleme Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Unlu Mamuller ve Bisküvi Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Sıvı ve Konserve Gıdalar Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Kozmetik ve Sağlık Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Tıbbi Ürünler Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Ev, Bakım ve Diğer Ürünler Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

İçecekler (Alkollü, Alkolsüz, Sütlü, Yağlı ve CSD) Hat Sonu (End Of Line) Çözümleri

Hat Sonu (End Of Line) sistemleri, birçok mekanik (Konveyör, Paketleme Makinaları, Palet Besleme, Kutu Açma Kapatma Sistemleri, Tartım Sistemleri, Strech ve Shrink Sistemleri), otomasyon ürün ve alt sistemlerin (IT, SCADA, PLC, HMI, RFID, Barkod Sistemleri, Döner ve Lineer Servo Motor, AC İnverter, Robot, Sensör, vb.) birlikte kullanıldığı hızlı ve karmaşık mekatronik sistemler arasında yer almaktadır. Hat sonunda oluşan zaman kayıpları, arıza ve duruşlar; üretim hızını ve genel üretim performasını olumsuz etkilemektedir.

Tüm Sistem, Discrete (Kesikli) otomasyon metodu ile bölüm ve alt sistemlerin bağımsız çalıştırılması ve tüm bölüm ve alt sistemlerin bir bütün olarak entegre edilmesi ilkesine göre çalışmaktadır.
Şirketimiz Hat Sonu ( End Of Line) Sistemleri İçin;

  • Tüm Hat Sonu Sisteminin; Tasarım / Planlama / Simülasyonu
  • Hat Sonu Mekanik Sistemlerinin, Detay Projelendirme, /Üretim/ Temin / Montajı
  • Otomasyon Sistemi Yazılım ve Devreye Alma
  • Mekatronik ( Servo&Lineer Motor ) Uygulamaları
  • Enerji Dağıtım ve Yönetim Sistemi Kurulumu,
  • RFID ve Barkod Ürün Tanımlama Sistemleri Kurulumu,
  • Dijital Fabrika (Endüstri 4.0) Uygulamaları
  • İş Hücreleri ve Robotik Uygulamalar
  • IT Altyapısı Kurulumu

konularında, tasarım, planlama, projelendirme,  ürün temin, imalat, montaj, devreye alma ve bakım değer zinciri hizmetlerini kapsayan uçtan uca entegre yapıda, anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.