nesnelerin interneti header

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)

Nesnelerin, yani cihazların “fiziksel” olarak birbirlerine ve fonksiyonel olarak “internete” bağlanması şeklinde özetleyebileceğimiz bu sistem, günlük yaşantımızı kolaylaştırmak açısından büyük önem taşıyor. Örneğin akıllı ev teknolojileri, “Nesnelerin İnterneti" çözümüne dayanıyor. Buzdolabınız, eksik malzemeleri belirleyip cep telefonunuza mesaj gönderiyorsa, bunu Nesnelerin İnterneti sayesinde yapabiliyor.

Nesneler arasındaki etkileşimin ürettiği veriler, endüstriyel süreçleri çok daha kontrollü şekilde yürütebilmemizi, daha detaylı analizler yapabilmemizi, çok daha dinamik ve etkin kararlar alabilmemizi sağlayacak. “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti” (Industrial Internet of Things) olarak da adlandırılan bu yapı sayesinde akıllı fabrikalar daha da akıllı hale gelecek. Böylece pek çok farklı ve karmaşık yapıda ürün daha kısa sürede ve optimum kalitede üretilebilecek.

IIoT Endüstriyel Nesnelerin İnterneti; üretim odaklı olmayan ve mekatronik ürünlerin «bağlı-connected» olmalarına ve kullanımlarına dönük, imalatçıların kendi ürettikleri ürünlerine erişerek; kestirimci bakım, yazılım güncellemesi yapmaları gibi dijital servislerin sunulmasına yönelik bir kavramdır.

Sağladığı Faydalar

  • Nesnelerin birbiri ile iletişiminden çıkan verilerin hızla ve anında değerlendirilmesi
  • Makine, ürün ve sistemlerin uzaktan izlenebilmesi ve kontrolü
  • Otomatik cihaz optimizasyonu ve güncellenebilmesi