enerji yonetimi header

Enerji Yönetimi

İnnova; temel enerji kaynakları olan (petrol, doğal gaz, su, rüzgar, güneş vb.) ve tüm enerji formları dahil olmak üzere (elektrik, basınçlı hava, buhar, vakum, ısı vb.), şirketinizin enerji dengesi hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. Enerji formlarının; ekonomik, güvenilir, akıllı iletimi, dağıtımı ve tüketimi konularında, dünyanın önde gelen üretici firmalarının; ürün ve sistemleri ile ISO 50001 Standartlarının çizdiği çerçevede “Enerji Yönetim Sistemleri” konusunda Türkiye’ nin önde gelen çözüm ve hizmet tedarikçilerinden biridir.

ISO 50001 ve EN 16001 standartlarının çizdiği çerçevede oluşturulan “Enerji Yönetim” sistemleri ve uygulanan yöntemler incelendiğinde; ölçme, izleme ve önleyici faaliyetlerin, enerji etüt ve toplam enerji yönetimi çalışmalarının çok önemli unsurları oldukları görülecektir. Ölçülen enerji verilerinin izlenmesi, kayıt altına alınması ve raporlanıp, analiz edilmesi için günümüz teknolojisinin ürettiği çözüm ise “Enerji İzleme Otomasyon Sistemleri” dir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı

Etkin “Enerji Yönetimi” kuruluşlar için yararlı olmanın haricinde artık bir gerekliliktir. Bunu başarmanın en iyi yolu; altmıştan fazla ülkeden, standardın geliştirilmesine katkıda bulunan enerji uzmanlarının da dahil olduğu, enerji tasarrufu yapmanız, giderleri düşürmeniz ve çevre gerekliliklerini karşılamanız için her gün yararlanabileceğiniz ve küresel anlamda en iyi bilgi kaynağı olarak tanımlanan, ISO 50001' Standardıdır.

İnnova olarak, ISO 50001’in gerekliliklerini sağlayabilen , açık yapılı, esnek, hızlı ve fabrika ERP / MES / SCADA yazılımları ile entegre olabilen, “Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri” ile uçtan uca çözümler sunmaktayız.

“Enerji Yönetim” Sisteminin Sağlamış Olduğu Avantajlar Nelerdir?

  • Sayaç ve analizör bilgilerinin, kişilerden bağımsız, merkezi sistem ile anlık olarak izlenmesi ve raporlanması.
  • Enerji kayıp, kaçakları ve tüketimde zayıf noktaların tespiti ve öncelikli uygulama alanlarının belirlenmesi.
  • Önemli maliyet unsuru olan, enerji kaynaklarınızın çevresindeki risklerin belirlenip yönetilmesi.
  • Acil durum senaryolarının etkin ve doğru uygulanması.
  • Enerji girdi maliyetlerinizi detaylı takibi ve azaltılması için genel performansın geliştirilmesi.
  • Muhasebe ve Teknik Servislere uygun, enerji tüketim ve bakım raporlarının oluşturulması.
  • Uygulama sonrası, performans ölçümü ve sonuçların doğrulanması.
  • Enerji Kalitesindeki (Harmonik) bozulmaların tespiti ve alınacak önlemler ile, cihaz ömürlerinin uzatılması, reaktif enerji ve güç aşım cezalarından işletmenin korunması.
  • Karbon emisyonlarının düşürülmesi, hedeflerin tutturulması ve çevre sicilinin iyileştirilmesi.