su atik su aritma tesisi

Su & Atık Su

iNNOVA, uzmanlaştığı Pompa İstasyonları, İsale Hatları, Su Dağıtım Sistemleri, Su Şartlandırma, İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesislerinin, elektrik ve otomasyon sistemlerinin kurulumu konularında; projelendirme, ürün temin, imalat, montaj, devreye alma, entegrasyon ve bakım değer zincirinin tümünü kapsayan yüksek verimli ve düşük maliyetli anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

SU DÖNGÜSÜ

atik su tesisi

Nüfus artışı ile birlikte kentler ve su ihtiyaçları büyürken, doğal çevre daha fazla kirleniyor ve tüm enerji kaynaklarında olduğu gibi, kullanılabilir su kaynaklarının kapasiteleri de hızla azalıyor.
Suyun verimli üretimi ve tüketimi “Çevresel, Toplumsal, Ekonomik” alanlarda sürdürülebilir su politikalarının uygulanmasıyla sağlanabilir. Suyun verimli kullanılması ve su sistemlerinin daha etkin yönetilmesi ile enerji ve işletme giderlerinden %40’a varan oranlarda tasarruf edilebilir.

İÇME SUYU ARITMA

icme suyu aritma

Su Giriş Yapısı
Ham Su Giriş Kalite Yönetimi
On Line Analiz Teknolojilerinin kullanımı ve ham su kaynağındaki bozulmalara, otomatik kontrol ile hızlı cevap.

Su Arıtma Tesisi
Klor Enjeksiyonunda İleri Kontrol
Güvenli ve kaliteli tatlı su elde etmek için, optimum miktarda klor enjeksiyonu.
Pıhtılaşma (Koagülasyon) Kontrolü
Arıtma tesislerinde, koagülasyon kontrolünün optimizasyonu ile, suya doğru miktarda koagülan enjeksiyonu.

İleri Su Arıtma Tesisleri
Otomatik Pudra Enjeksiyon Kontrolü
Hızlı ve otomatik tesis koordinasyonu ile ham su kalite yönetimi.


DENİZ SUYU ARITMA

deniz suyu aritma

 • Denizsuyu Giriş Kontrolü
 • Ön Kimyasal İşlem Kontrolü
 • SWRO (Seawater Reverse Osmosis) Deniz Suyu Ters Ozmoz
 • BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis) Tuzlu Su Ters Ozmoz
 • Bitiş Kimyasal İşlem Kontrolü

İSALE HATLARI ve POMPA İSTASYONLARI

isale hatlari pompa istasyonlari

 • Pompa İstasyonu İzleme ve Kontrol
 • Boru Hattı Dolum ve Boşaltım Sistemleri
 • Tank ve Depo Seviyesine Göre Akış Kontrolü ve İzleme
 • Boru Hattı Üzerinde Su Kaçak Bölge Tespiti.
 • Pompa Diyagramı
 • Haberleşme Kopması ve Anormal Durumlarda İstasyonun Güvenli Çalışma Durumuna Getirilmesi
 • Acil Duruş Sistemi
 • Katodik Koruma Sistemi İzleme
 • Güç Tüketimlerinin İzlenmesi
 • Alarm Yönetimi

SU KAYIP-KAÇAK YÖNETİM SİSTEMİ

su kayip kacak yonetimi

Azalan su kaynakları nedeni ile, dağıtım şirketlerinin, su sızıntılarını azaltmaya ve yönetmeye ihtiyacı vardır.
İnnova Su Dağıtım Şebekeleri İçin, SCADA, Su Kaybı Yönetimi (WLM Water Loss Management), RTU, Bölgesel Ölçüm (DMA District Metered Area) sistem ve çözümleri sağlamaktadır.
“Toplam Su Kaybı Yönetimi” çözümlerimiz; gece akışının analizini, kaçağın ekonomik seviyesini, basınç yönetimini, su dengesi bilgilerini kullanarak, gerçek kayıp miktarı raporlarını üretirken ve bu bilgileri Coğrafik Bilgi Sistemi (GIS) ile entegre ederek, saha servis ekiplerine sunmaktadır.

Sistem modüler yapıda olup, ihtiyaçlar doğrultusunda asgari fonksiyonlar ile başlatılıp, genişletilebilir.

 • Su Denge Modülü
 • Gece Akış Analiz Modülü
 • Basınç Yönetim Modülü
 • Saha Servis Yönetim Modülü

ATIK-SU ARITMA

atik su aritma

Kanalizasyon ve Pompa İstasyonu

 • Gelen Atık-Suyun İzlenmesi
 • Atık-Su Pompa Kontrol
 • Su Yüzeyindeki Atıkların İzlenmesi

Atık-Su İşleme Tesisi

 • Ham Çamur Uzaklaştırma Kontrolü
 • Geri Devir Çamur Kontrolü
 • Kirli Çamur Uzaklaştırma Kontrolü
 • Su Deşarj İzleme
 • Sodyum Hipoklorit Enjeksiyon Kontrolü

Çamur İşleme Tesisi

 • Çamur Uzaklaştırma Kontrolü
 • Çamur Besleme ve Kimyasal Kontrol
 • Fark Hız Kontrolü
 • Çökeltme tankı Besleme ve Çamur Uzaklaştırma Kontrolü
 • Çamur Çökeltme Tankı Isı Kontrolü
 • Çamur Besleme Kontrolül
 • Kimyasal Enjeksiyon Kontrolü
 • Çamur Susuzlaştırma İzleme