Big Data

Büyük Veri ve Veri Analitiği

Teknolojik gelişmelerin bilgi teknolojileri dünyasına kazandırdığı en önemli iki kavram “Büyük Veri” ve “Analitik” oldu. Cihazlar ve sistemler tarafından üretilen verilerin hacimsel büyüklüğü, bu verilerin işlenmesi konusunu da gündeme getirdi ve böylece veri analitiği uygulamaları yaygınlaştı. Cisco’nun 2013 tarihli “The Internet of Everything” araştırmasının sonuçlarına göre, günümüz itibariyle sisteme bağlanan elektronik cihaz sayısının 20 milyarı aşması ve bu cihazlardan toplanan veri boyutunun zetabayt’lara (1 zetabayt=1 milyar terabayt) ulaşması beklenmektedir.

Böylesine büyük miktarda verinin güvenli sistemler üzerinde tutulup analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi sayesinde, özellikle işletmeler değerli bilgiler edinmeye başlıyor. Oluşabilecek hatalar öngörülüp önlem alınabilirken, fırsatlar da önceden fark edilip hızla eyleme geçilebiliyor. Servis-bakım süreçleri kolaylaşırken üretim maliyetleri düşürülebiliyor. Kısacası, müşteri beklentilerinden pazar hareketlerine kadar her konuda analizler ve öngörüler kolaylaşarak karar alma süreçleri ve değer zincirleri iyileştiriliyor.

Fakat bu boyutlara ulaşan verilerin güvenli şekilde saklanması ve işlenmesi, üstelik bu süreçlerin gerçekleştirileceği altyapı ortamının her ölçekte işletme tarafından kullanılabilir olması da aşılması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada da Endüstri 4.0 devreye giriyor. Tüm işletmelerin faydalanabileceği altyapıların, Endüstri 4.0 çerçevesinde oluşturulmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Böylece büyük verinin ve analitiğin gücünün her işletmeye sunulması hedefleniyor.
  • Böylesine büyük miktarda verinin güvenli sistemler üzerinde tutulup analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesi sayesinde;
  • İşletmeler Değerli Bilgiler Ediniyor
  • Oluşabilecek Hatalar Öngörülüp Önlem Alınabiliyor.
  • Fırsatlar da önceden fark edilip hızla eyleme geçilebiliyor.
  • Servis-Bakım Süreçleri Kolaylaşırken Üretim Maliyetleri Düşürülebiliyor.
  • Müşteri beklentilerinden pazar hareketlerine kadar her konuda analizler ve öngörüler kolaylaşarak karar alma süreçleri ve değer zincirleri iyileştiriliyor
Big Data Management